Ana Sayfa Künye İletişim Foto Galeri Ziyaretçi Yorumları Siteme Ekle
Medyalar
Miladi : 21 Nisan 2014 Hicri : 21 Cemaziye'l-Ahir 1435
MEHDEVİYET VELAYET-İ FAKİH İRFAN İSLAM TARİHİ TEFSİR SİYASİ AKIMLAR DÜŞÜNCELER ŞAHSİYETLER GENÇLİK AHLAK KİTAP DÜNYASI
03-02-2012 tarihinde, 11:44 saatinde eklendi
DÜŞMANIN SAVAŞ YÖNTEMLERİ
DÜŞMANIN SAVAŞ YÖNTEMLERİ
BÜLENT AYYILDIZ

Bismihi Taala

 

 

YUMUŞAK SAVAŞ

 

İmam Humeyni(r.a) mücadele hayatı boyunca İslam ve Müslümanların düşmanlarının savaş yöntemlerinin tüm boyutlarına dikkat çeker ve dakik bir şekilde kendi döneminin sorunlarını o keskin zekâ ve ferasetiyle düşmanın çeşitli saldırılarına karşı İslam ümmetini her fırsatta bilinçlendirir ve tedbirli olmaları hakkında birçok tarihe mal olmuş tavsiyelerde bulunur. Merhum İmam(r.a)tavsiyelerinin birinde şöyle buyurmaktadır: “Amerika sahneye güç ve kudretle inmemekte, belki kalemle gelmektedir.” Ayrı bir tavsiyesinde de:“Ey benim Azizlerim! Biz iktisadı muhasaradan korkmuyoruz. Askeri saldırıdan da korkmuyoruz. Bizi korkutan şey kültürel bağımlılıktır. Biz sömürüye açık üniversiteden  korkuyoruz.”demiştir.

 

Bu yaşlı bilge  düşmanın çeşitli hile ve hıyanetleri hakkında ilahi vasiyetnamesinde de bu mühim konulara dikkat çekerek şöyle der:

“Şimdi, zulüm görmüş muhterem milletler ve aziz İran milletine tavsiyem odur ki ne mülhit doğu ve ne de zalim kâfir batıya bağımlı olmayan bu ilâhî doğru yola, Allah’ın onlara nasip buyurmuş olduğu yola sağlam, azimli, ahdine sadık ve kararlı bir şekilde bağlansınlar, bir lahza olsun bu nimetin şükründen gaflet etmesinler, süper güçlerin ister harici ister hariciden beter olan dâhili mümessillerinin kirli elleri onların temiz niyetleri ve demir iradelerinde sarsıntıya yol açmasın ve bilsinler ki dünya kitle haberleşme araçlarıyla doğu ve batı şeytani güçlerinin baskıya başvurmaları onların ilâhî kudretlerine delildir ve Allah Teâlâ onların mükafatını hem bu âlemde hem de diğer âlemlerde verecektir.”

 

Düşmanın savaş yöntemlerinden en ekilisi yumuşak savaştır:

 

Eskiden beri süre gelen savaş taktiklerinden biri de yumuşak savaştır. Psikolojik savaş yumuşak savaşın bir dalı sayılmaktadır. Yumuşak savaşta bilinen savaş teçhizatları tank, tüfek ve füze yerine insanın fikir, düşünce, duygu ve hissiyatı üzerinde kültürel tesir ve etkiden yararlanılır.

Yumuşak  savaşın oluşumuna ve çıkış noktasınabakıldığında bu tür savaş taktiğinin eskiden beri kullanıldığı görülmektedir. Bu tarz savaş her zaman insanlar tarafından etkili bir savaş taktiği ve yöntemi olarak kullanılmıştır. Geçmiş zamanlarla bugünkü yumuşak savaş arasındaki fark sadece teçhizat ve yöntemlerin kullanılış biçimindedir. Esasen yumuşak savaş bu temel düşünceden hareketle çeşitli teknikler kullanılmak suretiyle muhatabın düşünce ve duyguları üzerinde etki yaratmayı, kendisine karşı tepkisiz bırakmayı, korkutarak  düşmana teslim olmasını sağlamayı ve düşmanın istediği şekilde hareket etmesini elde etmeyi amaçlar.

 

Şimdi bu teori esası üzerine Kur’an’ın   yumuşak savaş ve bu tür savaş hakkındaki konular etrafındaki görüşünü özetle hatırlatmaya çalışacağız.

 

YUMUŞAK SAVAŞIN ÇERÇEVE VE SINIRLARI

 

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei bu konuda şöyle diyor:“Düşman, yumuşak savaşta gelişmiş ve kültürel haberleşme teknikleriyle dedikodu ve yalan haberleri yayarak toplum içerisinde şüphe ve güvensizlik icat etmektedir.”

 

Yumuşak savaşta, düşmanı tanıma ve düşman karşısında mücadele etme yöntemine Kurani öğretiler açısından baktığımızda, birçok ayette bu meseleye iki muhtelif açıdan bakılmıştır: Eğer düşman yumuşak savaşta bazı psikolojik savaş araç ve gerecinden istifade etmişse, İslam toplumu da kendisini düşman karşısında müdafaa etmede düşmanın kullandığı tüm imkânlarından yararlanması gerektiğini görmekteyiz. Soğuk savaşta “misilleme hükmü” gereği:Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki Allah, muhakkak ki korkup-sakınanlarla beraberdir.(Bakara.194”)

Bu ayet ve diğer ayetlerde bu konuya dikkat edilmesi gerektiğine işaret edildiği gibi bu savaşın çerçevesi de belirlenmeiştir. İman ehli ilahi takva gereği, her türlü ahlaka ve akıla aykırı insanı değerlerin zayıflatılmasını gerektirecek davranışlardan kaçınmalıdırlar. Buna göre Kur’an bu tür misliyle karşılık verme taktiğinde düşmanın insani değerleri hiçe sayarak vahşice saldırıları karşısında İman ehline “kırmızı çizginin” çiğnenmemesini tavsiye eder. İslam düşmanları tarafından insani değerlerin ayaklar altına alındığını ve çiğnendiğini günahsız kadın ve çocukların katledildiğini ve yağma edildiklerini her zaman insanlık tarihinde ve yaşadığımız çağda ve gelişmiş medyada görebiliyoruz. Ama iman ehlinin bu tür misliyle karşılık vermeleri Kur’an ve din açısından doğru değildir. İslam düşmanlarının yumuşak savaşlarda daha kötü ve çirkin yöntemlere başvurduklarını da görebiliyoruz: İnsanı değerleri ve kutsallığı yok sayarak her türlü iftira, yalan ve söylentiyi  yönelerek kullanmadık kötülükleri ve psikolojik savaş taktiklerinden vazgeçmediklerine tanık olmaktayız.

 

DÜŞMANIN YÖNTEM VE METODUNU TANIMA USLUBU

 

Allah, İslam ve tevhit düşmanlarının yöntem ve metodunu tanıma biçimini tahlil ederek bu noktaya dikkat çekmektedir: İslam düşmanları fikir, düşünce ve görüş birliği çerçevesinde birlikte hareket ederek ve birbirleriyle yardımlaşarak beraberce inançlı insanlara karşı cephe alırar. “Bilgisizler, dediler ki: ‘Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi?’ Onlardan öncekiler de onların bu söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Onların kalpleri (anlayışları) birbirine benziyor. Biz, kesin bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik.”(Bakara118). Bundan dolayı Kuran’a bakıldığında bu kitabın birçok ayetinde sömürüye ve haksızlığa karşı direnen insanların ve inançlıların aleyhinde birlikte hareket eden ve bunlara karşı fikir ve hedef birliği içinde olan düşmanların sergiledikleri metod ve yöntemlerinin biçim ve tarzları hakkında bizlere birçok mühim ipucu sunmaktadır.

İslam düşmanları zahirde muhtelif milliyet ve kavimler olarak birbirleriye farklı olsalar da inançlı ve özgür düşünen ve müstekbirlere bağımlı kalmak istemeyen insanlar karşısında ayetin de değindiği üzere:(Onların kalpleri (anlayışları) birbirine benziyor).Aralarında ve kalplerinde bir bağın ve ilişkinin olduğunun haberini vermektedir. Kuran’ı Kerim bize bunların ruhsal yapıları ve niyetleri hakkında önbilgiolarak hatırlatmakta, bunlara karşı tedbirli ve hazırlıklı olmamız konusunda uyarmaktadır.

 

YUMUŞAK SAVAŞIN ARAÇ ve GEREÇLERİ

 

Geçmişteki yumuşak savaşlarla bugünkü yumuşak savaş arasındaki fark düşmanın kullandığı araç gereç ve yöntem çeşitliğindedir. İnsanoğlu geçmişte elde edilmesi imkansız  tekniklere günümüzde her gün daha  geliştirilmiş yeni malzeme ve araçları bu amaçla kullanmaktadır. Beşerin uygarlık ve kültürü tekâmüle doğru ilerledikçe araç ve gereçleri de ilerlemekte ve geliştirilmektedir.

 

İslam ve özgür insanların düşmanları da geçmiştekinden daha ileri ve daha  gelişmiş araç ve gereçleri kullanarak inançlı ve  adalet isteğinde bulunan toplumların tekâmüle erişmesini engellemek peşindedirler.

 

Geçmişte yumuşak savaş araç ve gereci roman yazarlığı, hikâye anlatımı, şiir okumak ve benzerlerinden ibaretti. Heyecan verici ve galeyana getirici şiirler özellikle de savaş meydanlarında okunurdu. Bu tarz ve yöntem muhatabın psikolojisini güçsüz hale getirerek savaşçının ruhsal yapısını değiştirmek ve zayıflatmak ortamı oluştururdu. Recez ve şiirin dost ve düşman üzerinde iki zıt etkisi vardı. Şiirler dostlara mücadele motivasyonu kazandırırken düşmanın moralini zayıflatmaktaydı.

 

Milletlerve uygarlıklar arasında pehlivanlar, hikâyeler ve efsanelerden deyararlanılmıştır. Milletler efsanecilik ve uydurmacı hikâyelerle kendi konumlarını diğer milletlerden üstün kılarak kendi halklarını motive etmekteydiler ve diğer milletleri ise küçümseyerek tahkir etmekteydiler ve onlardan olmayanları utanç ve arlanma vesilesi olarak tanıtmaktaydılar

 

Düşmanları tarafından peygamberlere atılan en önemli iftiralardan biri de “şairlik” ithamıdır. Bu suçlama onların öğretilerini müntesipleri katında değersiz ve anlamsız addetmeleri için uydurmuşlardır.(Saffat:36.Tur:30.Enbiya:5 ve Hakka:41)

Efsanecilikle suçlamak diğer metodlardan biridir; peygamberlerin ve onların takipçileri ve izcileri karşısında düşmanlarının yumuşak ve psikolojik savaşta seçtikleri yöntemlerden biri efsanecilik suçlamasıdır. (Enam:25.Enfal:31.Nahl:31.Muminun:85 ve Furkan:5)

 

Günümüzdeki yumuşak ve psikolojik savaşın araç gereçlerinin çeşitliliği o kadar çoğalmıştır ki, gazeteler, telefonlar, uydular, internet, sinema ve televizyon kanalları ve kitle iletişim araçları vb. bunların tümü dünyayı sömüren müstekbir güçler tarafından insanların irade ve fikirleri üzerinde onarılması güç tesirler bırakmaktadır.

 

YUMUŞAK SAVAŞ yöntemleri

 

Tarih boyunca hep aynı yöntemle yumuşak ve psikolojik savaştan istifade edilmiştir. Denilebilir ki geçmişte yararlanılan yöntemin benzeri bugün de tamamıyla devam etmektedir. Bu yöntemlerin tümünde psikolojiden yararlanılarak muhatabın duygu ve hissiyatı üzerinde etki bırakılır. Düşman değer yargılarını değiştirmek suretiyle fertlerin düşüncelerini de başkalaştırarak onlara galip gelmektedir.

 

Tarih boyunca yumuşak ve psikolojik savaşlarda kullanılan yöntemlere bakıldığında iftira, bühtan, sahte şahsiyetler oluşturmak, bazı seçkin şahsiyetlerin kişiliğini tahrip etmek, söylenti yaymak, iftira atmak, tehdit etmek ve ambargo uygulamak gibi yöntemleri uygulamaya koydukları görülür.

 

İslam düşmanları iftira ve bühtan gibi yöntemlerle toplumlara örnek olan önder ve liderleri makam ve mevkilerinden uzaklaştırmak hiç bir iftira ve yalandan geri kalmazlar. İnsanlık tarihine baktığımızda bu tür iftira ve yalanların en kötüsü, tehlikelisi ve çirkininin peygamberlere yapılmış olduğunu görürüz.

Paylaşım
Yazdır Yorum Yaz Yorumlar 0 Yorum
Diğer İlgili Başlıklar
AHZAP SAVAŞI‘NDAN ALINMASI GEREKEN DERSLER(1) 03-02-2012 tarihinde eklendi
İSLAM ÜMMETİNİN BUGÜNKÜ DURUMU 03-02-2012 tarihinde eklendi
İslam Düşmanlarının Savaş Taktikleri 03-02-2012 tarihinde eklendi
Toplumsal Özgüven ve Özgüven Eksikliği 03-02-2012 tarihinde eklendi
MÜSTEKBİRLERLE MÜCADELE YOLLARI 03-02-2012 tarihinde eklendi
İSTİKBAR NEDİR ve MÜSTEKBİRLER KİMLERDİR? 03-02-2012 tarihinde eklendi
DÜŞMANIN SAVAŞ YÖNTEMLERİ 03-02-2012 tarihinde eklendi
İHANET, TAHRİF ve PROPAGANDA 03-02-2012 tarihinde eklendi
DÜŞMANIN MÜSLÜMANLARI YOK ETME PLANLARI 03-02-2012 tarihinde eklendi
DIŞ ve ZAHİRİ DÜŞMANLAR(2) 03-02-2012 tarihinde eklendi
DIŞ ve ZAHİRİ DÜŞMANLAR 03-02-2012 tarihinde eklendi
DÜŞMANI TANIMANIN EHEMMİYETİ 03-02-2012 tarihinde eklendi
Düşmanı Tanıma Yöntemi 03-02-2012 tarihinde eklendi
Üyelik

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum
Duyurular
En Çok
Okunanlar İzlenenler
Anket
Sitemizi yeterli buldunuzmu ?
Evet
Hayır
Daha İyi Olabilir
Rast Düşünce ® 2010 - 2011
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir RSS Tasarım & Yazılım : Network Yazılım